• ONDERNEMER & CULTUUR

  Stichting Carat Helmond

  De mural bij het Speelhuis, Boscotondo en het Gemeentemuseam. Een mural van maarliefst 850 m2 is hier gerealiseerd door Studio Giftig.

 • Ondernemer & Cultuur

  Stichting Carat Helmond

  Heb jij het al gezien? Er is druk gewerkt aan de grote bibliotheekmuur. Stichting Carat realiseerde hier de eerste in een reeks van murals waarmee wij Helmond nog mooier willen maken. Meer info? Neem contact met ons op. Kunsternaar: Robin Nas

 • Ondernemer & Cultuur

  Stichting Carat Helmond

  Van Gogh Murals onder de traverse

Kunst, cultuur en de Helmondse gemeenschap. De combinatie van deze drie aspecten vormt het hart van Carat. Opgericht in 1991, zet Carat zich in om de cultuurparticipatie en cultuurbeleving van de inwoners én bezoekers van Helmond te stimuleren. Dat gebeurt door het initiëren van projecten die zich kenmerken door hun diversiteit, kwaliteit en duurzaamheid.
Carat bestaat uit ruim veertig, voornamelijk uit Helmond afkomstige ondernemingen, die elk gerepresenteerd worden door maximaal twee vertegenwoordigers. Gezamenlijk ontwikkelen, realiseren én financieren zij een keur aan culturele projecten, die bestemd zijn voor de Helmondse gemeenschap. Ondernemen en cultuur in Helmond: Carat zorgt voor de verbinding.

Doelstelling

Carat heeft als doel de relatie tussen cultuur en bedrijfsleven in Helmond te versterken. Dat gebeurt door het bevorderen en initiëren van culturele evenementen in de gemeente Helmond, met het bedrijfsleven als sponsor.
De geldmiddelen bestaan uit contributies van de leden. Na voltooiing of afronding van een project, wordt, veelal in de vorm van een publiek-private samenwerking en in nauw overleg met de gemeente Helmond, invulling gegeven aan de instandhouding van bijvoorbeeld kunstobjecten. Ook neemt Carat als juridisch eigenaar het initiatief tot de oprichting van een onafhankelijke stichting voor het beheer en/of de programmering van met name podiumbiedende projecten.