Samenwerking gemeentemuseum

In 2001 is Carat een publiek-private samenwerking aangegaan met het gemeentemuseum Helmond. Financiële middelen van Carat werden jaarlijks ter beschikking gesteld om de imposante collectie ‘Mens en Werk’ van het museum verder te verrijken. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de gemeente, maar ook op eigen initiatief van Carat-leden. In tegenstelling tot andere projecten was hier sprake van een langdurige samenwerking die heeft geleid tot de aankoop van waardevolle aquarellen, litho’s en een bronzen beeld. In 2013 is deze samenwerking tot een einde gekomen.

http://www.gemeentemuseumhelmond.nl

 

gemeentemuseum2