• 2008

    Verlichting Kasteel Helmond

    In het jaar 2008 heeft stichting Carat het mogelijk gemaakt om het Kasteel van Helmond op een fraaie wijze aan te lichten. Een keur aan kleuren en lichtschakeringen maken het Kasteel in de avonduren zeer levendig.

 

Hier onder treft u een overzicht aan van de door Carat gerealiseerde projecten.

 

Mural Bibliotheek

Heb jij het al gezien? Er is druk gewerkt aan de grote bibliotheekmuur. Stichting Carat realiseerde hier de eerste in een reeks van murals waarmee wij Helmond nog mooier willen maken. Meer info? Neem contact met ons op. Kunsternaar: Robin Nas

Carat houdt Helmond bij elkaar

Carat houdt Helmond bij elkaar. Onder die noemer schenkt Stichting Carat in zes jaar tijd elke Helmondse wijk een passend wijkkunstwerk. Het betreft elf wijken. Het project ‘Carat houdt Helmond bij elkaar’, sluit aan bij de doelstelling van Stichting Carat: cultuur op een laagdrempelige manier, voor een groot publiek, gratis toegankelijk maken. Participatie vanuit de wijk is daarbij van groot belang.

De Mens

De autoweg van Eindhoven naar Helmond is de toegang tot de centrale verkeersader dwars door het stadshart. Het gemeentebestuur van Helmond wil deze weg graag laten uitgroeien tot een Stadsboulevard. Die wens stimuleerde Carat door het beeld 'De Mens' aan te bieden.

Carat Paviljoen

In het fraaie wandelpark de Warande werd in 1994, op initiatief van Carat, een opvallend, pyramidevormig paviljoen gebouwd: Het Carat Paviljoen. Sinds de opening wordt het podium, prachtig ingebed in de natuurlijke omgeving van het park, in de zomerperiode elke zondag van 12.00 - 15.00 uur gebruikt voor gratis toegankelijke muziek-, zang- en theatervoorstellingen.

Verlichting Veestraatbrug

Het steeds fraaier wordende centrum van Helmond heeft met de Kanaalzone een verblijfsgebied dat kwalitatief steeds beter op de kaart wordt gezet. Om de initiatieven van gemeente en ondernemers te ondersteunen, nam Carat het initiatief tot het plaatsen van een sfeervolle verlichting op de Veestraatbrug.

Duogonaal

Nadat in 1990 het nieuwe Elkerliek ziekenhuis in Helmond geopend werd, schonk Carat de Helmondse bevolking het kunstwerk 'Duogonaal' van de Helmondse kunstenaar Willem van der Velden. Het beeld dat de hoofdingang van het ziekenhuis siert, symboliseert enerzijds de gemoedelijkheid, maar toont ook de rust en de zorgzaamheid die het ziekenhuis kenmerken.

Carat cultuurprijs

Carat bevordert het culturele leven in Helmond, maar wil ook andere organisaties en personen uitdagen om een steentje bij te dragen. Daarom is in 2000 voor het eerst de Carat Cultuurprijs uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich hiervoor buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt.

Samenwerking gemeentemuseum

In 2001 is Carat een publiek-private samenwerking aangegaan met het gemeentemuseum Helmond. Financiële middelen van Carat worden jaarlijks ter beschikking gesteld om de imposante collectie 'Mens en Werk' van het museum verder te verrijken. dit heeft geleid tot de aankoop van waardevolle aquarellen, litho's en een bronzen beeld. In 2013 is deze samenwerking tot een einde gekomen.

Fonteinen Zuid Willemsvaart

Het kanaal, in vroeger jaren een van de katalysators van de Helmondse industriële ontwikkeling, speelt ook in de huidige tijd een belangrijke rol in de ontwikkeling van het stadshart. Om die ontwikkeling kracht bij te zetten nam Carat het initiatief om negen fonteinen te plaatsen tussen de Havenbrug en de Kasteelbrug. De fonteinen worden op 1 april aangesloten en op 1 november gaan ze in de winterslaap.

Kerstbomen Zuid-Willemsvaart (t/m kerst 2015)

In het gebied waar de fonteinen tijdens de voorjaars-, zomer- en najaarsmaanden in volle glorie sproeien worden na de Sinterklaasperiode twee kerstbomen van tenminste 10 meter hoog in het water geplaatst. Deze bomen geven het centrum in de donkere decembermaand een extra gezellige sfeer. Dit project stopt in 2015 en zal opgevolgd worden door een nog te ontwikkelen nieuw project.

Carat mars

Helmond is een stad die met haar muziekcorpsen en fanfares naam en faam verwerft. Mede daarom gaf Carat aan componist Theo Lokin opdracht om een speciale Carat-mars te componeren. Tijdens het 10-jarig bestaan van het Carat paviljoen in de Warande, in het voorjaar van 2003, werd deze mars door de zeven Helmondse muziekcorpsen en fanfares ten gehore gebracht. Meer dan 2000 bezoekers hebben hiervan genoten.

24-caraats event

Ook de Helmondse jeugd moet de kans krijgen om hun talenten aan een groter publiek te laten zien. Want dat Helmond veel cultureel talent heeft, dat staat voor Carat vast. Daarom werd in 2004 een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting ArtEvent. Die samenwerking heeft geleid tot het 24 Caraats Event, een dag waarop talentvolle Helmondse kunstenaars tussen de 16 en 26 jaar zich op een breed artistiek terrein kunnen presenteren aan het Helmondse publiek.

Verjaardagskalender

Een fraaie kalender voor alle Helmonders. Dat was het doel van de mooi uitgevoerde kalender die in 2005 bij alle Helmondse huizen is bezorgd. Op de kalender zijn afbeeldingen te zien van fotograaf Joost Duppen. Hij bracht de diverse door Carat geïnitieerde projecten in beeld.

0492 Stadspodium

Gelet op het inmiddels succesvolle Carat paviljoen in de Warande, ontwikkelde stichting Carat een initiatief om op de markt een tweede podium te realiseren om jong talent op zaterdagen-en of zondagen de kans te geven voor een talrijk publiek op te treden.

Verlichting kasteel Helmond

In het jaar 2008 heeft stichting Carat het mogelijk gemaakt om het Kasteel van Helmond op een fraaie wijze aan te lichten. Een keur aan kleuren en lichtschakeringen maken het Kasteel in de avonduren zeer levendig.